Harmonisk Oscillator: Tidsudvikling

Opgave

1) Download og åben denne flow fil i Composer.

2) Se hvordan Time Evolution noden er central i hvordan vi udvikler tilstanden i tid. Tryk start på Time Evolution noden og se hvad der sker i plottet.

Hint: Se evt. kommentarboksene over noderne. De forklarer alle de noder der ikke var i potential brønd flow filen.

3) Nu skal du undersøge tidsudviklingen af forskellige tilstande. Vi ser altid på normkvadraterne af tilstandende her, da det er dem vi kan relatere til målinger. Det er vigtigt at du prøver at tidsudvikle følgende, og beskriver hvad du der er specielt ved dem:

a) Grundtilstanden og andre egentilstande. Hvordan kan du forklare det du ser analytisk?

b) Linearkombinationer af egentilstande.

c) Linearkombinationer af lige (c1, c3, c5...) tilstande, og linearkombinationer af ulige (c2, c4, c6...) tilstande. Linearkombinationer der blander ulige og lige tilstande (igen).