Flere Endelige Brønde

Baggrund

En krystal består af flere atomer der er fastholdt i et periodisk gitter, dermed skaber disse atomer et periodisk potentiale. Vi vil her undersøge de mulige energi løsninger for et sådan system. I vil se udvikling af det vigtige fænomen: Båndgab.

Opgave

1) Start fra en tom flow fil, og find egentilstandende for et potential der består af to endelige brønde ved siden af hinanden. 

Hint: $sbox(x_1, x_2, p)$ giver en kasse af højden 1 der går fra $x_1$ til $x_2$. Kassen er blød, med "hårdhed" p. Hvis du bruger "Energy Plot" noden skal du ikke bruge mange noder for at se egentilstandende. 

2) Varier styrken af dit potential. Hvad sker der med egentilstandende. Hvordan ligger de i forhold til hinanden?

Hint: Det kan være svært at se de forskellige tilstande, prøv evt. at bruge "Spektrum" og "Linear Combination" noderne til at vælge enkelte engentilstande ud, så du kan se dem markeret i energy plottet. Du kan også prøve at trykke "Save Plot" og få en PDF der er bedre at zoome i.

3) Gentag opgaven, men sæt 3 endelige brønde som dit potential i stedet. Hvordan ligger egentilstandendes energier i forhold til hinanden?

4) Gør det igen men med et højere antal brønde. Hvad sker der med de tilladte energiniveauer i vores system når vi sætter mange endelige brønde ved siden af hinanden?