Uendelig Brønd

En partikel i den uendelige brønd har en initial bølgefunktion givet ved:
 

a) Plot $\psi(x,0)$ og bestem normeringskonstanten A.
b) Vis udviklingen af  $\psi(x,t)$ i den uendelige brønd med bredden $ \lbrack 0,a \rbrack $.
c) Beregn $\langle x \rangle $ og  $\langle p \rangle $.
d) Beregn standard afvigelsen for $\sigma_x$ og $\sigma_p$
e) Lad bølgefunktionen udvikle sig i den uendelige brønd med bredden $ \lbrack -a,a \rbrack $ og observer hvad der sker.

Composers løsning til at plotte  $\psi(x,0)$ og bestemme normeringskonstanten A

Den uendelige brønd defineres i Composer.

Tidsudviklingen af $\psi(x,t)$ laves

Middelværdien af x og p udregnes

Spredningen af x og p udregnes

Energi plottet dannes

Tidsudvikling af bølge funktionen i et bredere potentiale