Tidsafhængig bølgefunktion

En partikel med massen $m$ er i tilstanden:

$\Psi(x,t)=A\exp\left(-a\left[\left(\frac{mx^2}{\hbar}\right)+it\right]\right)$

Hvor $A$ og $a$ er positive, reelle konstanter.

a) Find $A$.
b) For hvilket potential $V(x)$ opfylder $\Psi$ Schrödingerligningen? Potentialet skal beregnes analytisk, men tjek at $\Psi$ er en løsning med Composer.
c) Beregn forventningsværdien af $x,x^2,p$ og $p^2$.
d) Find spredningen på positionen $\sigma_x$ og spredningen på impulsen $\sigma_p$.

Download flow file her.