Perturbation i den uendelige brønd

Hvis vi placerer en delta-funktion i midten af den uendelige brønd, har vi perturbationen $H'$:

$ H'= \alpha \delta(x-a/2)$

a) Find 1. ordens korrektionen i de tilladte energier.
b) Sammenlign egentilstandene for det perturberede potential med dem for det uperturberede.

Download flow file her