Linearkombinationer i den uendelige brønd

En partikel i den uendelige brønd har startbølgefunktion:

$\Psi(x,0)=A\left[\psi_{1}(x)+\psi_{2}(x)\right]$

a) Normaliser $\Psi(x.t)$.
b) Find $\Psi(x,t)$ og $|\Psi(x,t)|^2$.
c) Beregn forventningsværdien af $x$. Bemærk at denne oscillerer i tid. Plot $\langle x \rangle (t)$.
d) Bestem forventningsværdien af impulsen $\langle p \rangle$.
e) Hvis partiklens energi måles, hvad er så de mulige måleresultater ,og hvad er sandsynligheden for hvert resultat? Find forventningsværdien af energien og sammenlign denne med egenenergierne $E_1$ og $E_2$.

Download flow file her