En fri partikel

En fri partikel har startbølgefunktion:

$\Psi(x,0)=A\exp(-a|x|)$

hvor $A$ og $a$ er konstanter.

a) Normaliser $\Psi(x,0)$.

b) Find $\Psi(x,t)$ og $|\Psi(x,t)|^2$.

c) Find forventningsværdien af positionen $\langle x \rangle$, kvadratet på positionen $\langle x^2 \rangle$, impulsen $\langle p \rangle$ og kvadratet på impulsen $\langle p^2 \rangle$.

Download flow file her