Delta-funktionspotentialet approksimeret vha. den endelige brønd

Dirac-delta funktion kan forstås som en rektangel med areal 1, når højden går mod uendelig og bredden går mod 0. Vis at deltafunktionsbrønden er et svagt potentiale på trods af at det er uendelig dybt i det at $z_{0}=\frac{a}{\hbar}\sqrt{2mV_{0}}\rightarrow 0$ hvor $a$ og $V_{0}$ hhv. bredden og højden af en endelig potentialbrønd. Find energien for den bundne tilstand i deltabrønden.

Download flow file her