Adiabatisk transport af et atom

At flytte et enkelt atom i et potential uden at excitere det, er en udfordring. Et atoms sandsynlighedsfordeling kan, til en hvis grad sammenlignes med en væske der svinger frem og tilbage i et glas.  Og det er en udfordring, selv for et menneske at kunne løbe med en kop kaffe uden at spilde. Det er dét problem vi gerne vil finde en nummerirsk løsning på, så vi har siddet og regnet længe på det og har udgivet en artikel.

Adiabatiks transport af et atom i et tidsudviklet potentiale

$V(x,t)=250*(x-t/a)^2$

hvor a kaldet ramp time og er en variable, der bestemmer hvor længe tiden skal udvikle sig.

Men hvorfor ikke prøve at se om mennesker ikke kan løse dette problem bedre end én tung algoritme lavet af én forsker.

Her viser vi hvordan vi med Composer, og en masse velvillige studerenden, er kommet tættere på at finde en løsning og har reproduceret figur 2 i artiklen.

Men kan du gøre det bedre???