Indledning – Start her!

Denne side er tilrettelagt med en række opgaver, hvor du går fra Quatomic Composer nybegynder, til at kunne lave dine egene kvantesimuleringer.

I stedet for at gennemgå hver af Composers funktioner fokuserer vi på reele kvantesystemer, som ofte bruges i kvantemekanikken. De første par opgaver tager dig meget i hånden, og guider dig igennem problemerne, mens du i de senere opgaver skal arbejde mere selvstændigt.

Husk at hvis du går i stå.

Herunder finder du et overblik over de forksellige opgaver. Du kan trykke på billederne for at gå til de enkelte opgaver.

Tilstande i den uendelige potential brønd.

 • Basal opsætning af potentialer i Composer.
 • Løsning af bølgefunktioner til bestemte potentialer.
 • Bølgefunktioner der kan eksistere i den uendelige potential brønd.

Tidsudvikling i harmonisk oscillator

 • Beregning af bølgefunktioner til vilkårlige potentialer.
 • Bølgefunktioner som egentilstande
 • Bølgefunktioner som linearkombinationer
 • Tidsudvikling af bølgefunktioner

$x^n$ potential

 • Lav en flow fil fra bunden.
 • Undersøg egenskaber for $x^n$ potentialer.

Fri partikel

 • Lav en flow fil fra bunden
 • Undersøg kvantemekanisk opførsel af frie partikler
 • Undersøg kvantetunnelering

Tunnelering

 • Undersøg kvantetunnelering mellem to potentialer
 • Se på hvor hurtigt tunnelering går, afhængigt af afstanden mellem potentialer
 • Genskab baner fra Quantum Moves

Flytning af bølgefunktioner

 • Undersøg problemerne i at flytte kvantepartikler.
 • Arbejd med "fidelitet", et mål for hvor godt man rammer en ønsket bølgefunktion
 • Undersøg "Overshoot" løsningen til at flytte kvantepartikler.

Flere endelige brønde

 • Undersøg flere endelige potentialbrønde ved siden af hinanden
 • Opbyg intution af hvad der sker i lignende potentialer
 • Undersøg effekterne bag båndgab i faste stoffer